Müzzemmil Suresi Tefsiri – 5. Ders

Salih Eğridere'nin 27.04.2021 tarihli "Yol Almak İsteyenler İçin Müzzemmil Suresi Tefsiri" dersinden alıntılanmıştır.

İslam dini kolay bir dindir, uygulanması insanlar açısından zor olmayan bir dindir. Fakat insan kendisini dünyaya kaptırmışsa İslam’ın uygulanması kendisine zor gelir. Diğer varlıklar gibi sadece yiyen, uyuyan, eğlenen, sadece nefsine göre hareket eden bir insan için elbette İslam ağır gelir. Fakat bu tür insanlar samimi bir şekilde kalplerini Allah'a açarsa din onlara kolay gelmeye başlar. Nefsini terbiye eden için İslam kolaydır, hatta zevktir.

Müzzemmil Suresi ile başlayan ashaba hicret ve cihat gibi ibadetler zor gelmedi. Onlar bu sure ile gece kalktılar, Kur'an'ı tertil ile okudular ve bu yolla nefislerini terbiye ettiler.

Tertil, kelime anlamı olarak ‘tane tane, harflerin hakkını vererek’ demektir. Kur'an'ı tertil ile okumak önemli bir nokta. Arapçayı bilmesen bile Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek oku ya da anlamını bildiğin Fatiha suresi gibi sureleri oku. Zira daha önce de bahsettiğimiz üzere Kur'an'ın tek harfinden bile Allah Teala'yı bulmak mümkün.

Allah, Furkan Suresi’nin 32. ayetinde “Biz, Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk” buyuruyor. Buradaki ana maksat, Kur’an’ı hızlı hızlı okuyup cüz bitirmek değil; kalbi ibadete hazır hale getirmek.

Tertil ile okuyacaksın. Bu daha etkili bir yoldur. Zira tertil, kalp ve Kur'an bağlantısını sağlar. İnsanoğlu sadece hatme odaklandığı için tertilin tadını çıkaramıyor. Halbuki devam eden ayetlerdeki, “Doğrusu, biz sana taşınması zor bir söz yükleyeceğiz.” ayetindeki ağırlık tertil ile sırtlanabilir ancak.

Tertil ile okuduğumuzda normalde 2 dakikada bitireceğimiz sayfayı 5 dakikada bitiriyoruz. Bu şekilde belki de Allah Teala bizim tahammülümüzü arttırmamızı istiyor.

Önemli bir noktadır ki okuma tarzı ile anlama kabiliyeti arasında bir bağlantı vardır. Zira kalp, dil ve kulak arasındaki bağlantı okuma ve anlama arasındaki bağlantı ile neticeleniyor. Yani gerektiği gibi okuyan bir kişi gerektiği gibi anlıyor aynı zamanda.

Gece uyanmasından anlıyoruz ki uykusuna düşkün olan kimse din yüklenemez, tebliğde bulunamaz. Zira uykuyu düzenlemeyen kimseye İslam ağır gelir. Gece uyu ki o ağır yükü gündüz yüklenebilesin ve Allah Teala katındaki derecen yükselsin. Zira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “(Kıyamet günü) Kur’ân okuyan kimseye şöyle denir: Oku, yüksel ve dünyada Kur’ân’ı tertil ile okuduğun gibi (şimdi de) tertil ile oku. Senin cennetteki derecen, mevkiin okuduğun ayetlerin sonuncusuna göredir.” [Ebu Dâvûd, Salât, 355]

Tertil ile okumadan bize çıkan 3 sonuç

  • Kur'an'a yöneldiğimiz zaman mutlu olacağız. Bu mutluluğu belki ilk anda belki de 50. okuyuşumuzda yakalacağız ama mutlaka yakalayacağız.
  • Okuduğumuz ayetleri kalbimizle kavramaya çalışacağız.
  • Okuduğumuz ve hissettiğimiz ayetleri uygulamaya geçireceğiz.

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap