Liste

Son Gün

Şimdi siyah-beyaz film şeritlerinden akan flu görüntüler gibi çocukluğumuz. Tüm renkleri kaybetmiş, kahramanlarımızı yenilgilerimize kurban vermişiz.

Gıda Fıkhı

Abdestini alıp camiye giden, namaz kılan bir Müslüman nasıl Allah'ın emrine uyduğu için kulluk yapıyor, sevap kazanıyorsa aynı şekilde rızkını helal kazanmak için uğraşan Müslüman da bir çeşit ibadet yapmaktadır.