Liste

Son Gün

Şimdi siyah-beyaz film şeritlerinden akan flu görüntüler gibi çocukluğumuz. Tüm renkleri kaybetmiş, kahramanlarımızı yenilgilerimize kurban vermişiz.

Gıda Fıkhı

Abdestini alıp camiye giden, namaz kılan bir Müslüman nasıl Allah'ın emrine uyduğu için kulluk yapıyor, sevap kazanıyorsa aynı şekilde rızkını helal kazanmak için uğraşan Müslüman da bir çeşit ibadet yapmaktadır.

Bu Sözler Gençlere

Bu öğütler, Allah’ın verdiği hikmetten dolayı yerli yerinde ve “Gençlere hangi öğütleri verelim?” sorusunun cevabını tam olarak karşılayacak öğütler veren Lokman aleyhisselamın öğütleridir.

Gençlerin Duası

Müslümanları zayıflatan parazit olmayacağız. Zira Ashâb-ı Kehf, -imanlarını korumak bir problem olduğu halde önemsiz mevzular yüzünden ihtilafa düşselerdi bugün Ashab-ı Kehf olmazlardı!