Nasihat

Son Gün

Şimdi siyah-beyaz film şeritlerinden akan flu görüntüler gibi çocukluğumuz. Tüm renkleri kaybetmiş, kahramanlarımızı yenilgilerimize kurban vermişiz.

Kur'an Ne İçin Okunur?

Kur’an’ımız, Allah’ın kelamıdır. Vahiydir. Ağırdır. Sıradan bir kitap gibi okunamaz. Kültür edinmek için tekrarlanamaz. Ölülere gönderilsin diye değildir. Yaşayanları ikaz etmek içindir.

Gençlere 15 Nasihat

Genç; hayata yeni başlamış, İslamî anlayışa yeni dönmüş, genç kız; tesettüre yeni girmiş veya genç delikanlı; okulu bitirmiş, bitirecek, okul okuyor: “Şimdi ben, bundan sonra Müslümanca yaşayayım.” diye bir gayreti var.