Davet, Tebliğ

Bu Sözler Gençlere

Bu öğütler, Allah’ın verdiği hikmetten dolayı yerli yerinde ve “Gençlere hangi öğütleri verelim?” sorusunun cevabını tam olarak karşılayacak öğütler veren Lokman aleyhisselamın öğütleridir.

Gençlerin Duası

Müslümanları zayıflatan parazit olmayacağız. Zira Ashâb-ı Kehf, -imanlarını korumak bir problem olduğu halde önemsiz mevzular yüzünden ihtilafa düşselerdi bugün Ashab-ı Kehf olmazlardı!

Kur'an Hedefi

Şeytanın bizi Kur’an’ımızdan uzaklaştırma projeleri ürettiği ve ne yazık ki başarılı da olduğu bu asırda Kur’an’ımızın nazil olduğu mübarek günleri fırsata çevirelim istiyorum

Yolcuya Notlar

Gayemiz, Allah’ın belirlediği yolun yolcusu olmaktır. Yolculuk kararı verildikten sonraki iş o yola girmektir. Sonra o yolda olmak ve akabinde son nefesimize kadar o istikamette sabit kalmaktır.