Sana Sığındık Allah’ım

Nureddin Yıldız Hoca'nın 19.04.2020 tarihli 393. Hayat Rehberi dersidir.

Bütün hamdler sanadır…

Bütün hamdler sanadır…

Allah’ım,

Bütün hamdler sanadır; sana hamd eder, senden mağfiret dileriz. Nefislerimizin aşırılıklarından, hatalarından sana sığınırız. Sen kimi hidayet ettiysen o hidayet bulmuştur. Kimi sapıttırdıysan da o sapık kalmıştır.

Şehadet ederiz ki:

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin ortağın yoktur. Ve yine şehadet ederiz ki Muhammed senin kulun ve elçindir.

Allah’ım,

Muhammed’e, onun ailesine; İbrahim’e ve ailesine salat ettiğin gibi salat et.

Sen övgüye layıksın, sen yücesin.

Allah’ım,

İbrahim’i ve ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed’i ve ailesini de mübarek kıl.

Sen övgüye layıksın, sen yücesin.

Sen övgüye layıksın, sen yücesin.

Sen övgüye layıksın, sen yücesin.

Allah’ım, bütün övgüler sanadır. Senin açtığını kapatacak, kapattığını da açacak yoktur. Verdiğini engelleyecek, vermediğini de verecek yoktur. Uzak ettiğini yaklaştırabilecek, yaklaştırdığını uzaklaştırabilecek yoktur.

Allah’ım, bereketini, rahmetini, ihsanını ve rızkını bize aç. Senden; elden çıkmaz, kaybolmaz nimetler isteriz. Korkulu günlerimizde bize güven vermeni isteriz. Verdiğinin ve vermediğinin şerrinden sana sığınırız.

Allah’ım,

İmanı bize sevdir, küfrü ve günahları da bizden uzak et. Bizi aklını kullanan kullarından yap. Bizi Müslüman olarak yaşat, öyle öldür, öyle dirilt. Bizi dertlere, fitnelere düşürmeden salihlerle beraber tut.

Âmîn.

Unutur ya da hata edersek…

Unutur ya da hata edersek…

Rabbimiz,

Unutur ya da hata edersek bizi cezalandırma. Bize kaldıramayacağımız bir yük yükleme.

Bizi affet, bağışla, bize merhamet et; sen bizim mevlamızsın.

Kâfirlere ve şerlilere karşı bize yardım et. Bizimle ol, bizi seninle beraber yap. Bize zulmedenlere karşı yardımcımız ol. Zalimlerden bizim intikamımızı sen al. Senin yoluna engeller koymaya çalışan, insanlığı ezen, zayıfları kahreden, bebekleri katleden gözü dönmüşlerin şerlerinden bizi sen koru. Onlara karşı bizi yalnız bırakma. Bizi borç altında ezilmekten koru. Düşmana mağlup olmaktan koru.

Âmîn.

Üzerimize sabır yağdır.

Üzerimize sabır yağdır.

Ey Rabbimiz,

Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit tut. Aşırılıklarımızı, günahlarımızı bağışla.

Sen bize yetersin, sen ne güzel vekilsin.

Arşın, göklerin, yerin sahibi Allah’ım!

Rahmetini umarız. Bizi bir an bile olsa kendi hâlimize bırakma. Rahmetine sığınıyoruz. İşlerimizi sana salıyoruz. Sana tevekkül ettik. Zayıflarımıza, çaresi tükenmişlerimize, unutulmuşlarımıza, hastalarımıza, dertlilerimize sen imdat eyle. Bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan et. Bize iman nimeti verdikten sonra kalplerimizi sapmaktan koru.

Âmîn.

Biz kendimize zulmettik…

Biz kendimize zulmettik…

Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Sen bizi mağfiret etmezsen perişan olanlardan oluruz. Rabbimiz, bizi Müslümanlar olarak yaşat ve öldür. Bizi, namazın hakkını verenlerden yap. Dualarımızı kabul buyur. Bizi, anne-babalarımızı ve bütün mü'minleri affet.

Rabbimiz, göğüslerimize genişlik ver. İşlerimizi kolaylaştır. İlmimizi artır. Şeytanın tuzaklarından bizi koru.

Rabbimiz, affet, merhamet et. Cehennem azabını bizden uzak tut.

Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı olacak insanlar nasip et. Bize, yaşarken imanlı bir hayat, öldükten sonra da hoş bir seda bırakmayı nasip et.

Rabbimiz, bizi ve bizden önceki mü'min kardeşlerimizi mağfiret buyur. Kalbimizde mü'min kardeşlerimize karşı bir sorun bırakma. Rabbimiz, sana tevekkül ettik. Sana yaslandık. Ve sana döneceğiz sonunda. Bizi kâfirlerin eline düşürme, bizi mağfiret et. Nurumuzu tamamla. Bizi cehennem ateşinden azat et. Ölüm sancılarındayken bize yardım et. Bizi mağfiret et. Bize rahmet et.

Âmîn.

Sana iman ettik, sana sığındık!

Sana iman ettik, sana sığındık!

Allah’ım,

Faydası olmayan ilimden, ürpermeyen kalpten, makbul olmayan amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırız. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları senden isteriz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden de sana sığınırız. Biz sana iman ettik, sana sığındık, sana tevekkül ettik. Senden başka ne güç ne de yardım edecek yoktur. Senin azametinin önünde her şey sönmüştür. İzzetinin önünde her şey bitiktir. Her şey senin mülküne teslim olmuştur. Her şey senin kudretindedir. Cezandan affına sığınırız. Gazabından hoşnutluğuna koşarız. Senden sana sığınırız Allah’ım. Seni layık olduğun gibi övebilecek değiliz. Sen, kendini övdüğün gibisin.

Allah’ım, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Feryatların ulaşacağı makam sensin. Belaları sen uzak edersin. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

Sen âlemlerin ilahısın, Rabbisin:

Senin de bildiğin dertlerimizi sana arz ederiz. Belalarımızı gidermeni senden isteriz. Hastalarımıza şifa vermeni senden bekleriz. Sen dünyanın da ahiretin de en merhamet edenisin, sen bize rahmet et. Sen bizi bağışla. Sen bizim hastalarımıza şifa ver. Öyle bir rahmet et bize ki senden başkasına muhtaç olmayalım.

Âmîn.

Bizi kullarına muhtaç etme.

Bizi kullarına muhtaç etme.

Allah’ım,

Bütün güzel isimlerinle sana yönelir ve senden isteriz. Bize rahmetinle muamele et. Bizi kullarına muhtaç etme. Hastalıklarımızın altında ezilmekten bizi koru. Bize hayat verdiğin sürece günahlardan da uzak tut bizi. Bizi ilgilendirmeyen işlerle ilgilenmemizden koru bizi.

Kitabınla gözlerimizi aydınlat. Kalplerimizin şifası yap onu. Onunla oturan, onunla kalkan, onunla yaşayan kullarından yap bizi. Elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi Kur'an’a teslim et.

Allah’ım, bedenlerimize afiyet ver, kulaklarımıza afiyet ver, gözlerimize afiyet ver... Onları bizden sonraya bırak.

Allah’ım, küfürden, münafıklıktan, fasıklıktan sana sığınırız, bizi koru. Kabir azabından sana sığınırız, bizi koru.

Âmîn.

Her şeyimiz olan dinimizi koru…

Her şeyimiz olan dinimizi koru…

Allah’ım,

Her şeyimiz olan dinimizi koru. Hayatımızı sürdürdüğümüz dünyamızı koru. Dönüş yerimiz olan ahiretimizi hayırlı yap. Yaşamayı bizim için hayırda yükseliş yap. Ölüm vaktimiz gelince de onu bize her beladan uzak kalma anı yap. Allah’ım, senden afiyet isteriz.

Allah’ım, senden affetmeni isteriz, sen ise çok affedicisin. Elimizi boş çevirme. Toprağımıza bereket ver, gökten yağmurunu bizden kesme, dertlerimizi kaldır, sıkıntılarımıza çareler indir. Senden başkasının gideremeyeceği belaları bizden gider. Zenginleşmenin şımarıklığından, fakirliğin zilletinden sen koru bizi. Nimetlerini alıp bizi mahvetme Allah’ım. Zorumuzu kolaylaştır. Sana güvenen ve onlara yettiğin kullarına bizi de kat. Sana olan sevgimizi artır. Şikâyetlerimiz sanadır. Yalvarışımız sanadır. Yardım istenebilecek de sensin. Senden başka güç yok, kuvvet yoktur.

Dünyada ve ahirette senden afiyet isteriz…

Dünyada ve ahirette senden afiyet isteriz…

Allah’ım,

Her hâlimiz için sana hamd ederiz, övgüler sanadır, şikâyetlerimiz de sanadır. Çare sensin, rahmet sensin. Çünkü sen dünyanın da ahiretin de Rahmân’ısın, Rahîm’isin.  Senden başka güç ve kuvvet yoktur. Senden temiz bir hayat, çilesiz bir ölüm dileriz. Dünyada ve ahirette afiyet ver bize. Borç altında ezilmekten, insan kahrı çekmekten, hastalıktan inlemekten sana sığınırız. Nimetlerin şımarttığı kullarından olmaktan sen bizi koru. Şükretmedikleri için ellerindeki nimetleri geri aldığın kullarından olmaktan korkar ve senin rahmetine sığınırız.  Sana istiğfar ederiz, affını dileriz.

Dünyada ve ahirette senden afiyet isteriz. Dünyamız için afiyet isteriz. Ahiretimiz için afiyet isteriz. Ailemiz için afiyet isteriz. Malımız için afiyet isteriz. Ayıplarımızı ört, korkularımız güvene çevir. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden bizi koru. Zeminimizin kayıp gitmesinden sana sığınırız.

Allah’ım, çirkin işlerden uzak tut bizi. Zevklerimizin peşinde ömür bitirmekten koru bizi. Bu ümmeti hayra yönlendir. Kalplerin sahibi sensin, kalbimizi dininde sabit tut. Nefislerimizin şerlerinden, şeytanın hilelerinden sana sığınırız. Bizi kapından geri çevirme, bizi affettiğin kullarınla beraber kabul et. İslam’ı ayakta tutan ve İslam’ın ayakta tuttuğu kullarından olmamızı kolay et bize.

Âmîn.

Bizi nurlandır. Kabirlerimizi nurlandır.

Bizi nurlandır. Kabirlerimizi nurlandır.

Allah’ım,

Rahmetinin ve mağfiretinin gelmesinin, günahlardan kurtulmanın, iyi olmanın, cenneti kazanıp cehennemden kurtulmanın sebepleri neler ise onları bize ver. İyi işleri yapmak ve kötü işlerden uzaklaşmak için yardım isteriz senden. Allah’ım, senin mağfiretin bizim günahlarımızdan daha büyüktür, senin rahmetine olan umudumuz da amellerimize güvenimizden daha büyüktür.

Allah’ım,

Bizi nurlandır. Kabirlerimizi nurlandır. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden, altımızdan bize nur ver. Kulağımızı, gözümüzü, derimizi, etimizi, kanımızı, kemiğimizi nurlandır. Nurumuzu artır.

Âmîn.

Aramızı ıslah et, kalplerimizi birleştir…

Aramızı ıslah et, kalplerimizi birleştir…

Allah’ım,

Mü'minler olarak kardeşliğimizi hissetmeyi ve yaşamayı bize kolay et, aramızı ıslah et, kalplerimizi birleştir, bizi doğru yola ilet, karanlıklardan kurtar bizi. Açık ve gizli bütün çirkinliklerden uzaklaştır bizi. Kulaklarımıza, gözlerimize, kalplerimize, eşlerimize, neslimize bereket ver. Tevbelerimizi kabul buyur. Sen, tevbeleri çok kabul edensin.

Rabbimiz,

Bizi seni görür gibi sana saygılı olanlardan et. Sana itaat bize mutluluk versin. Sana karşı çıkmak bize ağır gelsin. Bizim için yazdığın kaderi bize mübarek kıl ki senin ertelediğini öne çekmek istemeyelim, acele verdiğini de ertelemek istemeyelim.  Zenginliği içimizde ver bize. Kulağımız, gözümüz gibi organlarımızı bizden sonraya bırak. Bize zulmedene karşı sen yanımızda ol. Zoru kolaylaştırarak bize iyilikte bulun. Senin için zoru kolay etmek zor değildir. Dünyada da ahirette de senden kolaylık isteriz.

Feryatların ulaşacağı makam sensin.

Feryatların ulaşacağı makam sensin.

Allah’ım, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Feryatların ulaşacağı makam sensin. Belaları sen uzak edersin. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Sen âlemlerin ilahısın, Rabbisin:
Senin de bildiğin dertlerimizi sana arz ederiz. Belalarımızı gidermeni senden isteriz. Hastalarımıza şifa vermeni senden bekleriz. Sen dünyanın da ahiretin de en merhamet edenisin, sen bize rahmet et. Sen bizi bağışla. Sen bizim hastalarımıza şifa ver. Öyle bir rahmet et bize ki senden başkasına muhtaç olmayalım.

Allah’ım,

Sen gizlimizi de açığımızı da biliyorsun, mazeretlerimizi kabul buyur. Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, bizi affet. Bizi cennetlik kullarından yap. Allah’ım, senin için secde eden, rükû eden kullarından olarak kabul et bizi.

Dünyada ve ahirette senden afiyet isteriz. Dünyamız için afiyet isteriz. Ahiretimiz için afiyet isteriz. Ailemiz için afiyet isteriz. Malımız için afiyet isteriz. Ayıplarımızı ört, korkularımızı güvene çevir. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden bizi koru. Zeminimizin kayıp gitmesinden sana sığınırız.

Allah’ım, becerip de yapamadıklarımızdaki eksiklerimizi tamamlamayı bize nasip et, bizi mağfiret buyur. Kabul olmayan dualardan sana sığınırız. Ürpermeyen kalp sahabi olmaktan sen bizi koru. Bizi sabırlı kullarından yap. Kendi gözümüzde küçük ama insanların gözünde büyük olmak isteriz, onu bize nasip et. Sana teslim olduk, sana iman ettik.

Allah’ım, sana saygımızı, günahlarla aramıza girecek kadar, ibadetlerimizi de cennetine götürecek kadar, sana itimadımızı dertlerimizi gözümüzde küçültecek kadar büyüt gözümüzde.

Bize, eşlerimize, çocuklarımıza, dostlarımıza afiyetler ver. Ümmetimize afiyet ver. İnsanlığa hidayet ver, afiyet ver. Açık veya gizli bulunduğumuz her yerde bize sana karşı saygılı olmayı nasip et.

Âmîn.

Allah’ım, seni ve senin sevdiklerini sevmeyi bize kolaylaştır…

Allah’ım, seni ve senin sevdiklerini sevmeyi bize kolaylaştır…

Allah’ım, seni ve senin sevdiklerini sevmeyi bize kolaylaştır. Bizi kolaylıklara yönlendir, zorluklardan uzaklaştır. Her zaman bize mağfiretinle muamele et. Seni umuyor, senden umuyoruz. Açık gizli, görünür görünmez düşmanlardan bizi koru. Nefislerimizden kurtar bizi. Umut sensin, bize rahmet kapılarını aç. Sen selamsın, bize selamet ver. Bizi ve bizi yönetenleri salih kullarından kıl. Bütün güzel isimlerinle ve bize açtığın umut kapıları ile sana yalvarır, senden talep ederiz. Bizi Kur'an ile yürüyen, onunla yaşayan ve onunla ölüp dirilen kullarından yap. Kur'an’ın dünyamızın ve ahiretimizin kurtarıcısı yap. Senin rahmetini ve mağfiretini getiren ne varsa onu isteriz. Günahlardan arınmak isteriz. Bizi günahlardan arındır. Üzerimizdeki dertlerimizi kaldır. Kalplerimize huzur ver. Korkularımızı güvene çevir. Bilmediklerimizi bize öğret, öğrettiklerinle amel etmeyi, amelimizde ihlaslı olmayı bize nasip et.

Âmîn.

Çare sensin, rahmet sensin.

Çare sensin, rahmet sensin.

Allah’ım, her hâlimiz için sana hamd ederiz, övgüler sanadır, şikâyetlerimiz de sanadır.

Çare sensin, rahmet sensin. Çünkü sen dünyanın da ahiretin de Rahmân’ısın, Rahîm’isin.  Senden başka güç ve kuvvet yoktur. Senden temiz bir hayat, çilesiz bir ölüm dileriz.

Dünyada ve ahirette afiyet ver bize. Borç altında ezilmekten, insan kahrı çekmekten, hastalıktan inlemekten sana sığınırız. Nimetlerin şımarttığı kullarından olmaktan sen bizi koru. Şükretmedikleri için ellerindeki nimetleri geri aldığın kullarından olmaktan korkar ve senin rahmetine sığınırız. 

Sana istiğfar ederiz, affını dileriz. Bizi nefislerimizle baş başa bırakma, sana iman etmeyenlere gıpta etmekten bizi koru. Her işimizi sen ıslah et. İyi işler yapmaya, kötü işlerden uzak kalmaya bizi yakın et. Kullarına bir fitne indirmeyi murat ettiğin zaman bizi o fitneden uzak tut, kulluğunu hakkıyla yapabilme azmi ve heyecanı içinde yaşat bizi. Bizi sevdiğin ve razı olduğun kullarınla beraber yaşat. Onlarla beraber haşret.

Rahmetinle bizi kuşat…

Rahmetinle bizi kuşat…

Allah’ım,

Bize yardım et de seni zikretmeyi, sana şükretmeyi, kulluk yapmayı ve iyi olmayı becerelim. Sana iman ederiz. Kitabına sarılırız. Sana tevekkül ederiz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz kötülüklerden, belalardan bizi muhafaza buyur.

Allah’ım, dertlerimizi ve ihtiyacımızı sana sunar ve senden engin rahmetinle bize yardım etmeni isteriz. Bizim zayıflığımızı ve çaresizliğimizi sen kapat. Rahmetinle bizi kuşat.

Allah’ım,

Dünyada ve ahirette senden afiyet isteriz. Dünyamız için afiyet isteriz. Ahiretimiz için afiyet isteriz. Ailemiz için afiyet isteriz. Malımız için afiyet isteriz.

Ayıplarımızı ört, korkularımızı güvene çevir.

Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden bizi koru. Zeminimizin kayıp gitmesinden sana sığınırız.

Allah’ım, kimde bir nimet varsa o sendendir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Bütün övgüler ve şükürler sanadır. Bize verdiğin rızkı sana iyi kulluk yapmak için tüketmeyi bize nasip et. Akıbetimizi hayırlı kıl. Dünya ve ahiret sıkıntılarından koru bizi.  Hayat bizim için hayırlı olduğu sürece bize afiyet üzere bir hayat ver. Ölüm bizim için daha hayırlı olduğu zaman da iman ile olan güzel bir ölüm ver bize. Zengin veya fakir iken dengeli olmayı bize nasip et. Saptıran fitnelerden muhafaza et bizi. İmanı bize sevdir. Bizi imanlı, salih kullarından kıl.

Zulmetmekten, zulme uğramaktan, aşırılık yapmaktan veya bize yapılmasından, telafisi zor bir yanlış yapmaktan sana sığınırız, sen bizi koru.

Âmîn.

Nefislerimize takva indir.

Nefislerimize takva indir.

Allah’ım, pasiflikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, elden düşecek yaşlılıktan, kabir azabından, dayanılmaz hastalıklardan, gamdan, kederden sana sığınırız.

Nefislerimize takva indir. Doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, ürpermeyen kalpten sana sığınırız.

Allah’ım, helalin bize yetsin de haramından uzak kalalım.

Senden başkasına muhtaç olmaktan kurtar bizi. Ateşten, kabir azabından, zenginliğin ve fakirliğin belaya dönüşmesinden sen kurtar bizi. Günahlarla aramıza doğu ile batı kadar mesafe koy. Borç yüzünden zelil olmaktan kurtar bizi. Bize peşinden küfür gelmeyen bir iman, bizi kuşatacak bir rahmet ver. Dünya ve ahiretin güzelliklerine kavuştur bizi.

Allah’ım, becerip senden isteyemediklerimizi lütfedip bize ver, becerip sığınamadıklarımızdan bizi koru. Eksiğimizi tamamla, hatamızı bağışla. Bizi sevdiklerinle beraber tut. Bize afiyetler ver. Dertlerimizi, tasalarımızı gider. Kardeşlerimizi huzura kavuştur.

Âmîn.

Allah’ım,

Peygamberimiz Muhammed’e salat et, selam et, ailesine ve ashabına salat et, selam et. Bize onun şefaatini nasip et.

Ve bütün övgüler sanadır, sen her hamdin gerçek sahibisin.

Âmîn Allah’ım, Âmîn Allah’ım, Âmîn Allah’ım.

3 Yorum

 • AHMAD hamod

  جعلها الله في صالح أعمالك وبارك الله بك ولك ورزقك خير الدارين في الدنيا والآخرة كتبت فأبدعت فأنرت لنا طريقاً نهتدي به

  Cevapla
 • Fatma coşgun

  Amin yarabbi amin yarab aminnn LAİLAHE ILLALLAH amin

  Cevapla
 • Dilek Göçer

  Amin can hocam Rabbimin selamını alanlardan olursunuz inşaallah🌹

  Cevapla
Yorum Yap