Ses Ayarı

Nureddin Yıldız Hoca’nın 15.10.2017 tarihli 302. Hayat Rehberi dersidir.

Bugün bütün dünyada Müslümanlar’ın İslam’ın parçalarıyla yetinmesini isteyen bir anlayış vardır. Namazla yetinilsin, iyi insan olmak için hac yeterli gelsin isteniyor. Ekonomide yalnızca çalmamış olmak iyi Müslümanlık için yeterliymiş gibi düşünülüyor; faiz ve diğer kul hakkı sorunları düşünülmese de olabilirmiş türünden bir anlayış söz konusudur.

Pazarlık yok Teslimiyet var!

Pazarlık yok Teslimiyet var!

‘Müslüman kimdir ’sorusunun en güzel cevabı, kendisini ve hayatını bütünüyle Allah’a teslim eden kimsede karşılığını bulmaktadır. Nasıl ki şehit, hayatını olduğu gibi bırakıp Allah’a gitmeye razı olan kimsedir; zevklerini, keyfini, çevre baskısını, örfünü ve diğer etkin nesneleri yok kabul edip her şeyi Allah’ın önünde kurban etmiş insan da bir tür şehadetle yoğrulmuştur. Allah, kendisiyle pazarlık eden değil teslim olan kul istiyor. Müslümanlık ise Allah nasıl murat ettiyse kıyamete kadar öyle yaşamaya çalışmanın adıdır.

Bas ve Tiz Ayarımız

Bas ve Tiz Ayarımız

Müslüman’ın ses ayarını Allah yapmıştır. Bir Müslüman’ın tiz ve bas ayarı müzik notalarına göre değil Kur’an’ın ahkâmına göredir; onun yüksek/alçak sesle nerede konuşacağını Allah belirler. İslam böyle bir dindir: Sesini bile Allah’a teslim etmiş insana Müslüman denir.

En Çirkin Ses

En Çirkin Ses

Müslüman insan, namaz kılan-oruç tutan insan olduğu kadar sesinin ayarını da bilendir. Bu özellik sinirlendiğinde de huzurlu olduğunda da veya eşini severken de tartışma esnasında da geçerli olmalıdır. Böyle biri, bir yaşında bebekle konuşurken de kırk yaşında oğluyla muhatap olurken de ses ayarları belirlidir, Allah tarafından yapılmıştır. Kul bu ayarlarla oynarsa Müslüman insan olmaktan eşekleşmeye doğru kaymış olur. Rabbimiz, “en çirkin ses, eşeğin sesidir” buyurmaktadır.

Fabrika Ayarı

Fabrika Ayarı

Allah Teâlâ insanın ses ayarını, başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde yapmış ve bizi dünyaya göndermişti. Bu ayarla oynayan, kendi fabrika ayarlarıyla oynamış olur.

Ses İsrafı

Ses İsrafı

Ses bir nimettir ve bütün diğer nimetler gibi bir hesabı vardır. Ciğer sigaraya kurban edildiğinde kıyamet günü bir mesuliyet oluşturacağı gibi uluorta harcanıp tüketilmiş ses de nimetin çarçur edilmesi nedeniyle hesabı sorulacak şeye dönüşür.

Boş laf, nemime, gıybet...

Boş laf, nemime, gıybet...

Yaptığı gıybetler, nemimeler, iftiralar, dedikodular sebebiyle Rabbinin huzuruna varan bir mümin iki nedenle hesaba çekilecektir: Gıybeti edilen veya üzerine iftira sıçratılan kişiyle arasındaki hesap ve verilmiş ses nimetinin yanlış doğrultuda tüketilmesi. “O gün bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.” (Tekâsür suresi, 8. ayet)

Kaydeden biri var!

Kaydeden biri var!

Allah Teâlâ, ayetinde şöyle de buyurmaktadır: “Konuştuğun her söz yanında onu kaydeden biri tarafından duyulur.” Bu bir gizli kayıt cihazı değildir, Allah alenen kaydedildiğini buyuruyor. Elbette yarın hesabı sorulabilsin diye kaydediliyorlar. Ses ayarı bozukluğu kaydedilen kimselerin kıldığı namazlar, rahatsız ettiği kimselere ahiret günü verilecek. Yüz sevap işlediği bir ameline baktığı zaman yirmisini sesiyle rahatsız ettiklerine dağıttığından dolayı seksen sevap bulabilecek.

Duanın Ses Ayarı

Duanın Ses Ayarı

Ümmetimizin selef uleması -yani bir grubun sözcüsü olmaksızın âlim olanları- duanın tazarru (yalvarış) olduğunu, bunun da bağırmaya uygun olmayacağını ifade etmişlerdir. Kul dua ederken mırıldanır, bağırmaz.

Bazı Ses Ayarları

Bazı Ses Ayarları

-Cenaze alanını seçim meydanına çevirmek tefekküre engeldir, çıkarılan gürültüler fasit seslerdir.

-Fasıkların ve kâfirlerin sesini taklit etmenin caiz olmadığıdır. Çünkü bugün kâfirlerin sözünüsesini taklit etmek yarın ibadetlerini bile taklide kapı aralar.

-Müslüman bir insan, erkekse kadının, kadınsa erkeğin sesini taklit edemez.

-Konu boyunca sembolleştirerek ifade ettiğimiz ‘ses ayarıyla oynamak’ şeklinde değişimler, boğazında gıcık olan birinin sesini düzelttirmek için ameliyat olması ya da ilaç kullanması gibi zorunlu ve sağlık bakımından gerekli durumları kapsamaz.

Kadın Sesi Haram mıdır?

Kadın Sesi Haram mıdır?

Namahrem erkek için kadının sesi de omzuna bakmanın haram olması gibi bir haram mıdır? Elimizde böyle nass olmadığından yani Resûlullah aleyhisselam ve ashabından bugüne böyle bir nakil ulaşmadığından, haram değildir. Özellikle kışkırtma niteliği taşımadığı sürece, şarkıtürkü söylemedikçe kadının sesi avret değildir. Bunun nereye kadar-nasıl kullanılacağı tabii ki kişinin imanını ilgilendiren bir durumdur.

Bu 2 Ayeti Sakın Unutma

Bu 2 Ayeti Sakın Unutma

Kur’an-ı Kerim’den bu meseleyle ilgili iki ayeti zihnimize iyice nakşetmeli ve daima hatırlamalıyız.

1-“Konuştuğun her söz yanında onu kaydeden biri tarafından duyulur.” Kaf suresinin 18. Ayet

2-“İtidalli ve vakur yürü. Sesini uluorta yükseltme. Çünkü en çirkin ses, eşek sesidir.” Lokman suresinin 19. Ayet

Müslümanca yaşayan insan, başkalarının rahatsız olmayacağı bir titizlikle hayatını sürdüren insandır. Böyle bir titizlik imanın sağladığı ses ayarına bağlı kalmakla mümkün olabilir.

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap