Üç Saniyelik Sünnet

Hayatımızı hayatına benzetmek zorunda olduğumuz yegâne insan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. O, hem iman ettiğimiz peygamberimiz hem de bizi eğiten öğretmenimizdir. O’na uyduğumuz kadar mümin, O’nun eğitimine tabi olduğumuz kadar terbiyeli ve kaliteli insan olabiliriz.


O’nun Eğitiminden Bir Kesit 


İmam Müslim’in Sahih’inde (1333.hadis), Sevban radıyallahu anhın naklettiğine göre “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazını bitirdiği gibi üç defa istiğfar ederdi. Sonra da ‘Allah’ım, Selâm sensin’ diye başlayan zikri yapardı.”


İstiğfar, kulun Allah’tan bağışlamasını istemesidir. Boyun büküklüğünün pratik karşılığıdır. En kolay ifadeyle ‘Estağfirullah’ diyerek yapılır.


Peygamber Efendimizin namazdan hemen sonraki üç saniye kadar kısa süren bu uygulaması aslında çok uzun süreli bir mesajın haberini vermektedir.


1.    Selam verildikten sonra ‘Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah’ demek sünnettir.

2.    Zannedilir ki istiğfar, günahtan dolayı yapılır. İbadetten sonra da olmalıdır. Zira Kâbe’de de olsa eksiklik, kusur, niyet arızası, huşu ve benzeri sorunlar illa ki yaşanır.

3.    İbadeti, hakkıyla yerine getirememe endişesi hep hissedilmelidir. İstiğfar buna vesiledir.

4.    Allah’ın lütfu ve bağışlaması olmasa ibadetimiz bile O’na layık değildir.

5.    Peygamber aleyhisselam, en iyi kul olduğu halde, ibadeti en güzel şekilde yerine getirdiği halde, istiğfara muhtaçtı. Çünkü Allah’ın rahmeti olmasa O’nun bile cenneti garanti değildi.

6.    İstiğfar, bize ibadeti basite almamayı da öğretir. Eksik ve yanlış da olsa Rabbimizin tamamlayacağı ve kabul edeceği umudunu verir. Böylece küçüklüğümüze rağmen Allah’ın huzurunda olabilme fırsatını yakalarız.

7.    İstiğfarın, Mekke’nin fethinden sonra zafer vakti Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayrıca emredildiği de unutulmamalıdır ve bu ömürlük sünnetidir.


Namazla birlikte verilen istiğfar mesajı, hayatın tamamını kuşatacak kadar kapsamlıdır. Yeter ki aklımızı insanlığın efendisine odaklayalım.  

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap