Kur'an'ı Cüzleriyle Tanıyalım: 3. Cüz

Kur'an'ı Cüzleriyle Tanıyalım: 3. Cüz

 

  • 3. cüz; Bakara Sûresi 253. ayetle başlar, Bakara Sûresi biter ve sonra Âl-i İmran Sûresi gelir. Âl-i İmran Sûresi’nin 91. ayetiyle bu cüz biter.
  • Cüzün başladığı sayfada, Bakara Sûresi’nin 255. Ayeti olan Ayete’l-Kursi vardır.
  • Ayete’l-Kursi, Allah’ın Kendisinin azametini anlattığı bir ayettir.
  • 3. cüzde,

-Allah’ın dinine insanların zorlanmadan girdiği anlatılır.

-İbrahim aleyhisselam ve Nemrut kıssası yer alır.

-İsmi verilmeyen ve diriltme mucizesine şahit olan bir zatın kıssası vardır.

-İbrahim aleyhisselam ve kuşların diriltilmesi kıssası vardır.

-Karz-ı Hasen (güzel borç) ve sadaka meselesi gündemdedir.

-Şeytanın insanları fakirlik ile korkuttuğu ancak Allah’ın rızkın sahibi olduğu ve dilediğine dilediği kadar rızık verdiği anlatılır.

-Faizin ne kadar büyük bir günah olduğundan ve kıyamet günü bu kimselerin şeytan çarpmış şekilde dirileceğinden bahsedilir.

  • Kur’an’ın en uzun ayeti olan ve borç ayeti olarak bilinen ayet bu cüzdedir ve tam 15 satırdır.
  • Bakara Sûresi’nin son iki ayeti olan “Amene’r-rasûlü” bu cüzdedir. Bu son iki ayeti gece okuyan bir Mü’min’in o günkü günahlarının affolunacağını, imanının tazeleneceğini ve Mü’min kimseye iyi bir gece geçirmesi için yeteceğini Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiştir.
  • Al-i İmran Sûresi’nde;

-Giriş bölümünde hak ile batılı anlatan ayetler yer alır.

-İsa aleyhisselamın annesi olan Meryem aleyhesselamın hatırasından bahsedilir.

-Musa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinlerinin aynı olduğu ve hepsinin tevhid ehli olduğu anlatılır. Bununla ilgili örnekler hem Yahudiler hem de Hristiyanlar üzerinden verilir.

  • Bu cüzde, bir toplumdan bahsederken ondan tamamen kötü yahut tamamen iyi diye bahsetmememiz gerektiği anlatılır.

 

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap