Gıda Fıkhı - 2

Gıda Fıkhı - 2

Bismillah, elhamdulillah. Essalatu vessalemu ala resulillah 

İnsanın tükettiği gıdaları 2 başlığa ayırabiliriz.

1-Hayvansal gıdalar

2-Bitkisel gıdalar

Bitkisel gıdalarda-yani hayvansal olmayan gıdalarda- yasaklar çok sınırlıdır.

Genelde şunu diyebiliriz, toprakta biten şeylerin tamamına yakını yenmesi helal olan şeylerdir. Ancak sofraya konduğunda yenmesi içilmesi caiz olmayan gıdalar, -hayvansallar hariç- sınırlıdır. Bunların kurallarını şöyle sayabiliriz.

Bir gıda insanın doyma kapasitesinin üstünde, yani hazmetme noktasının üstünde yendiği zaman gıda ne olursa olun, kavun olsun karpuz olsun ne olursa olsun, o gıda yenmesi caiz olmayan bir gıda olur.

İkincisi, zehir içeren, insanı zehirleyen gıda veya sıvı tüketilemez. Caiz değildir.

Üçüncüsü de, zehirli değil ama belli bünyeler onu kabul etmeyen gıdalardır. -Örneğin şu yaştaki bünyeler şu gıdayı kabul edemiyor veya şu hastalığa sahip kişiler şu gıdayı kabul edemiyor- O gıdanın da bu özelliği, yani bünyenin kabul etmemesi doktor tarafından veya deney ile yani deneyerek anlaşılmış ise caiz olmayan gıdalar arasına girer.

Ve dordüncü olarak da diyoruz ki, insanın aklını uyuşturan her şey gıda olma özelliğini kaybeder ve caiz olmaktan çıkar. Alkol, uyuşturucu veya herhangi bir nesne gibi görüp topraktan biten ama akla zarar verdiği için, geçici de olsa aklı uyuşturup sarhoş yaptığı için yenmesi caiz olmaz.

Son madde ise, insan fıtratının tiksindirği , iğrendiği bitkiler ve gıdalar yenmez. Bunlar da caiz değildir. İnsanilik özelliğimize zarar verdiği için.

Velhamdulillahi rabbil alemin

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap