Müzzemmil Suresi Tefsiri – 2. Ders

Salih Eğridere'nin 24.04.2021 tarihli "Yol Almak İsteyenler İçin Müzzemmil Suresi Tefsiri" dersinden alıntılanmıştır.

Öncelikle Müzzemmil Suresi’ni genel hatları ile almamız gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye haritasını bilmeyen birine belli bir şehri tarif etmiş gibi olacağız.

Müzzemmil Suresi, ilk surelerdendir; başı emirle başlayıp sonu bu emri nesh ile biten tek suredir ve 20 ayetten oluşur. İlk 19 ayet aynı sayfadadır ve toplu olarak gelmiştir. 20. ayet ise yaklaşık yarım sayfa uzunluğunda olup ilk 19 ayetten tahmini bir sene sonra inmiştir. Sure, Mekki Surelerden biridir. Yani İslam’ın ilk senelerinde, Mekke’de inmiştir. Surenin Mekke’de inmiş olması, Medine döneminde inen surelerde bulunan kavramların ve hükümlerin olmamasını beraberinde getirmiştir. Müzemmil Suresi’nin ilk inen surelerden olmasından dolayı, sanki biz de sanki Kur’an ilk defa bize iniyor, biz o dönemdeki insanlar olarak Kur'an ile ilk defa muhatap oluyormuşuz gibi bu dersleri dinlemeliyiz.

Allah her şeyi bir plana göre yani kadere göre gerçekleştiriyor. Âdem aleyhisselam için de Rasulullah salallahu aleyhi ve sellem için de bu böyledir. Yusuf aleyhisselam içinde bu böyle oldu.

Rasulullah'a salallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeden önce O’nun inzivaya çekilmesi de planın bir parçasıydı. Şüphesiz bunu Allah O’na yaptırdı. Zira bir şeyle mücadele etmek, önce kendin ile mücadele etmen, nefsinle baş başa kalman ile mümkün olur.

Müzzemmil Suresinin merkezinde 5, ayet bulunmaktadır: "Doğrusu, biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz." Diğer ayetler, yani önceki ve sonraki ayetler bu 5. ayeti kuşatıyor; bu plana zemin hazırlıyor. Bir nevi diyorlar ki: "Bak, 5. ayetteki gayeye ulaşmak için şunları yap."

Allah insanın bünyesini dağdan daha da dayanıklı yaratmıştır. Bu sebepledir ki dağlara inseydi o dağları parçalayacak olan Kur’an-ı Kerim Rasulullah'a salallahu aleyhi ve sellem indi ve O da bunu taşıyabildi. O halde bu davaya baş koymak isteyenler Rasulullah salallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bu deneyimi yaşamalıdır.

Önemli bir nokta şudur ki, bir dönüşüme girdiysek Rasulullah'ı salallahu aleyhi ve sellem takip edeceğiz. Direkt kitap, tefsir veya ilmihal okumayacağız, önce nefsimizle baş başa kalıp muhasebeye çekeceğiz onu. Rasulullah'ın salallahu aleyhi ve sellem nefsi ile baş başa kalmak adına inzivaya çekilmesi gibi.

Surenin ayetlerine genel bir bakış atacak olursak:

  • 1. ve 9. ayetler Allah Teala ile kul arasındaki ilişkileri belirleyen ayetlerdir: Gece ibadeti, tertil ile Kur'an okuma, zikir, tebettül, tevekkül, sabır gibi nefis terbiyesine endeksli hususlar.
  • 10. ile 11. ayetler ise düşmanla ilişkileri belirleyen ayetlerdir. Ayetler genel olarak "onlar sana işkence yapacaklar fakat sen onlara karşı sabret, onlara güzel bir karşılık ver ve onları duymadan yaşa.” diyor.
  • 12. ve 18. ayetler düşmana korku veren ayetlerdir ve bu ayetler düşmanları tehdit, Müslümanları ise teselli eder. Bunu yaparken Firavun örneğini verir ve kıyamet sahnelerini zikreder.
  • 19. ayet tüm bu geride kalan ayetlerin birer öğüt niteliğinde olduğunu söyler.
  • 20. ayet ise surenin başında gelen gece uyanma emrinin artık kalktığını ifade eder.

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap