Dua Dosyası

Dua edebilmek bir nasip meselesidir.

Allah’ın seçtiği ve değer verdiği insanların yapabileceği bir iştir.

Dua niyazdır, yalvarıştır, yakarıştır ve sadece Allah’a yapılır.

Duada asıl olan sürekliliktir, kendi başına yapmaktır, gizliliktir.

En güzel dua, Rabbimizin kitabında kullarına öğrettiği duadır.
Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ve ümmetine tavsiye ettiği duadır.

Kullukta seçkinlik ve kalite göstergesi, Kur’an’ımızın ayetlerindeki duaları öğrenmek, ezberlemek ve daimi okumaktır.

Duanın zamanı her zamandır. Mekânı, temiz olan her mekândır.

Zamanın ve mekânın adamı olmak dua iledir.    

Sabır

Sabır
 1. Sabrı veren de Allah’tır. Tükenmez bir sabır ihtiyacımız var. Sabır Rabbimizden istenir. Sabır, sabırda sebat edene verilir.
 2. Canımız Allah’ın elindedir. Hayatımız ve son nefesimiz O’nun içindir.
 3. Allah’a tam teslim bir ölüm arzusu olmalıdır. Gaye Müslüman olarak ölmektir.

Kendimize Zulmettik!

Kendimize Zulmettik!
 1. İşlediğimiz günahlar kendimize yaptığımız zulumdür.
 2. Bağışlanma ve rahmet dilenmedikçe akıbet acı olacaktır.
 3. Mağfiret ve Merhamet, Allah’ın yalvaran kullarına nasip edeceği bir lütuftur.

Bize Bir Kurtuluş Yolu...

Bize Bir Kurtuluş Yolu...
 1. Allah rahmet etmedikçe dünyada dahi kurtuluş yoktur.
 2. O’ndan rahmet istemek, işlerin yoluna gireceğine işarettir.
 3. Sıkıntılardan ziyade Allah’ın rahmetinin büyüklüğü gündemde kalmalıdır. 

Kalplerimizi Kaydırma...

Kalplerimizi Kaydırma...
 1. Hidayet, Allah’ın hakikati bulmak isteyen kuluna nimetidir.
 2. Doğru yol üzerinde kalmanın garantisi yoktur.
 3. Son saniyeye kadar kalp terapisi yapılmalıdır.

Bizi Perişan Etme!

Bizi Perişan Etme!
 1. Bizi koruyacak yegâne güç Allah olduğuna göre sadece O’na güvenilir.
 2. Zalimlerin eline düşmek, onlara maşa olmak, Rabbimizin sınavlarındandır.
 3. Kâfirlerden uzak kalmak Allah’ın rahmet ettiğinin göstergesidir.

Benim Sahibimsin...

Benim Sahibimsin...
 1. Yaratan kim ise sahibimiz de O’dur.
 2. Rabbimiz, ahiret gününden önce dünya günlerinin söz sahibidir.
 3. Salih insanlar ile birlikte olmak güzel ölümün vesilesidir.

Beni Zalimlerin Arasında Bırakma...

Beni Zalimlerin Arasında Bırakma...
 1. Dünya, azap tehditleri ile yaşadığımız yerin adıdır.
 2. Zalimlere dokunacak azabı müminlerin de görmesi mümkündür.
 3. Zalimlere bir arada olmak bir azap nedenidir.

Sana Sığınırım...

Sana Sığınırım...
 1. Şeytan, mümini ayartmak için her işi yapmak üzere görevlendirilmiştir.
 2. Şeytan, insanın yanı başında bulunacak kadar yakındır.
 3. Şeytan vesveselerinden Allah’a sığınmak müminin görevdir.

Vereceğin Her Hayra Muhtacım...

Vereceğin Her Hayra Muhtacım...
 1. Günahı itiraf etmek bağışlanmayı istemenin yoludur.
 2. Allah’a muhtaç olma hissi, hayır kapılarının anahtarıdır.
 3. Rabbimizden gelecek güzelliklere ihtiyaç duyulmalıdır.

Tertemiz Bir Nesil...

Tertemiz Bir Nesil...
 1. Allah’a kulluk yapacak bir evlat arzusu, her müminin içinde yer etmelidir.
 2. Kaliteli bir neslin geleceği, aile projeli olmayı gerektirir.
 3. Kişinin, kendisinden sonrasını düşünmesi ve yatırım yapması imanın gereğidir.

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap