Kur'an Ne İçin Okunur?

Kur'an Ne İçin Okunur?

Kur’an’ımız, Allah’ın kelamıdır. Vahiydir. Ağırdır. Sıradan bir kitap gibi okunamaz. Kültür edinmek için tekrarlanamaz. Ölülere gönderilsin diye değildir. Yaşayanları ikaz etmek içindir.

Tilavet için okunur. Her harfinden sevap kazanmak için okunur. Hatmine doyulmaz. Anlaşılmasa da okunması ibadettir.

Şu kadar ki Kur’an’ımız bir maksat için gönderilmiştir. Boş bir okuma yapılmamalı, o maksadı elde etmek için okunmalıdır.

  1. Allah’ın kelamına göre akidemiz sistemleşmelidir. İman çerçevesini kitabımız çizmelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İlk müminleri bu vahyin nuruyla iman eğitimine almıştır. Allah’tan başka hiçbir vazgeçilmezimiz yoktur. Kur’an’ımız her harfiyle bize bunu öğretir.
  2. Hedef, yürüyen Kur’an olmaktır. İnsanlığımızı ortaya koyacağımız ahlak nizamını Kur’an’ımızdan öğreniriz. Her hareketimizde, düşmanlarımıza bile vahyin esintisini hissettirecek terbiye ortaya çıkmalıdır.
  3. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Rabbimizin koyduğu yasaların tatbiki için Kur’an okuruz. Şeriatımızı öğrenmek ve gücümüz yettiğince bu kanunlara göre yaşamak için gayret ederiz. Toplumun, ancak bu kurallarla ıslah olup zulümden uzaklaşabileceğini anlarız.
  4. Müminin yaşam stratejisi olmalıdır Kur’an’ımız. Derin düşünme kabiliyeti oluşmalı ve dünya siyasetine, yönetim modellerine yöne verecek bir mantık yakalanmalıdır. Günü birlik bakış açıları yerine ilk insandan kıyamete kadarki süreci gökyüzünden izleyebilecek insan yetiştirir Allah’ın kelamı.
  5. Bizden önceki ümmetlerden ibret almak için Kur’an’ımızı tekrar tekrar okuruz. Kıssaları, geçmişi anlatan değil, öncekileri gösterip bize ders veren ayetler olarak görürüz. Kıssaların bizi bize tanıttığını anlarız. Ders çıkarmak için kafa yorarız.
  6. Her ayetten öğüt alınmalıdır. Filler ile kuşların, taşlar ile Mekke’nin aynı satırlardan nasihatini dinleriz. Her birinin verdiği mesajları almak için yıllarımızı harcamaya değeceğinden şüphe etmeyiz.
  7. Kur’an’ımızın mucize oluşu her okuyuşta hissedilmelidir. Her ayet ve her olayda küçüklüğümüzü görürüz. Okuduğumuz bir sureden, Allah’ın büyüklüğüne, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidebilmeli, ona imanımızı tazeleyebilmeliyiz. Ayetlerin, Müminlerin imanı, kafirlerin de küfrü artsın diye mucize olduğunu unutmamalıyız.

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap