Kur'an'ı Cüzleriyle Tanıyalım: 1. Cüz

Kur'an'ı Cüzleriyle Tanıyalım: 1. Cüz

Bir ayetten çıkan bir kıvılcım, içimizdeki iman heyecanını ve nurunu ateşleyebilir. Kur’an’a dair hiçbir şeyi hafif görmemeliyiz. Bu sebeple Müslümanın; Ramazan yahut diğer aylarda Kur’an’ı cüz cüz hatmederken, detaylara girmeden genel hatlarıyla okuduğu cüzlerde bahsedilen hususları bilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Buradan yola çıkarak bir Müslüman; eline kağıt-kalem alarak, “Falanca cüzü okuduğumda ne hatırlamış olurum?” başlığı altında bahsedeceğimiz hususları not alırsa, Kur’an’ı kucaklama ve onu sahiplenme bakımından daha iyi olacaktır.

1. CÜZ

• 1. cüz, Fatiha Sûresi ile başlar ve Bakara Suresi’nin 141. ayetiyle biter.

• Fatiha Sûresi; Allah’a hamd ve övgü manasına gelir.

• Fatiha Sûresi; ibadette ihlas, hidayet ve cennete girebilecek kalitede olmanın ana hat ve şartlarını belirtmektedir.

• 1. cüzde yer alan diğer bir sûre olan Bakara Suresi, kısacası Mü’min kalplerin eğitimi demektir.

• Bakara Sûresi’nde;

-Kâfirlere benzemenin ne kadar tehlikeli olduğu anlatılır.

-İnsanlar üç kategoriye ayrılmıştır: Mümin, kafir ve münafık.

-Adem aleyhisselam ve Havva aleyhesselamın kıssası anlatılır.

-İlk insanın yaratılışı, onun cennetteki hayatı, cennetten çıkışı, ilk ve en büyük düşman olan İblis’le ilgili olayın aslı ve insan ve şeytan arasındaki düşmanlığın neden başladığı anlatılır.

-Allah’ın mescitleriyle ilgili hükümleri ve bu mescitleri harap etmenin tehlikeli olduğu anlatılır.

-İslam dininin liderlerinin kimler olabileceği ve kimler olamayacağı ve İbrahim aleyhisselamın zamanında Allah’ın koyduğu hükümler anlatılır.

-Musa aleyhisselamın soyu olan İsrâiloğulları’nın maceraları, Allah’a isyanı, işledikleri günahlar, peygamberlerle mücadeleleri ve meleklere olan nefretleri anlatılır.

-İsrâiloğullarına ait inek kesme kıssası anlatılır. Zaten “Bakara” inek demektir ve sure adını, içerisinde anlatılan inek kesme kıssasından alır.

• Peygamberleri, İsrâiloğulları’na bir cinayetin aydınlatılması için inek kesmelerini Allah’tan gelen vahiyle emretti. Onlar ise bunu anlamak istemediler. “İnek beyaz mı, siyah mı, yaşlı mı, doğurmamış mı vs. olsun?” diye sorgulayarak adeta ipe un serdiler. Bunu Allah bize anlattı ki kulluk yaparken nazlananların ve kulluğu yapmamak için sürekli soru soranların akıbetinin ne olacağı anlatılıyor.

• 1. cüz bitmeden önce Müslümanın çocuk yetiştirmesinin son nefese kadar sürdürülmesi gereken bir mücadele ve ibadet olduğunu en büyük peygamberlerden birinin lisanından Allah bize öğretir.

• Böylece, 1. cüzü okuyan genel olarak bu başlıkları okumuş olur.

• Herkes bu ayetleri kabiliyeti kadar anlar ve arzusu ve ihlası kadar iş yapar.

• Kur’an, uygulamada insan kitabıdır. Yüreği olan herkes yüreğini Allah’a açarsa Arapça bilmese bile Kur’an’dan çok şey alır.

 

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap