Müzzemmil Suresi Tefsiri – 6. Ders

Salih Eğridere'nin 28.04.2021 tarihli "Yol Almak İsteyenler İçin Müzzemmil Suresi Tefsiri" dersinden alıntılanmıştır.

Tebliğ yapmak istiyorum diyen herkes bilmelidir ki bu, ancak isteklere, arzulara ve şehvetlere kontrol getirmek ile mümkün olur. Onun için dini yüklenecek olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ona iman edenlere Müzzemmil suresi geldi.

Bu dinin ağırlığını biz elbette mizanda göreceğiz ama öncelikle dünyada bu ağırlığa hazır olduğumuzu Allah Teâlâ'ya ispat etmemiz gerekiyor. Belli başlı zevklerinden feragat edemeyip onları hayatının sabitleri olarak görenler için söylenecek söz yok. Ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’ın yaptığı işi yapmak istiyorum diyen herkes bilmeli ki; bu iş uyku düzeni, nefse hakimiyet ve gece okuyuşu ile mümkündür. Bu din böyle başladı. Bu sebeple tebliğ iddiasında bulunan herkesin Kur'an okuması, tecvidi bilmesi, mümkün ise Arapça öğrenmesi gerekiyor.

Geceyi kontrol altına alırsak biiznillah gündüzler bizimdir. Kimsenin uyanık olmadığı vakitte ben Allah'a boyun eğip O’na yalvarabiliyorsam Allah için çalışabilirim. Söylediğimiz gibi, gece ibadeti farz değildir; biz burada nefis terbiyesini konuşuyoruz. Nefis terbiyesi, ne kadar zevkli alışkanlıklarım varsa bunları terkedebilmektir.

Biz bu terbiyeyi gizlilikte, gece karanlığında yapıyoruz. Bilindiği üzere gizlilikte, şeytan insanı harama kışkırtıyor. Fakat sen gece yarısı kalkıp Allah'a yalvarıp namaz kılıp Kur'an okuyarak gizlilikte günah bir tarafa farz olmadığı halde istirahatını bırakıp kulluk ediyorsun. Bu tam ihlastır.

Buradan yola çıkarak "Herkesin yaptığı şeyi yaparken değil herkesin yapmadığını yaparken kıymetli olursun." demek mümkündür. Herkesin para peşinde koştuğu bir dönemde sen para peşinde koşmuyorsan, herkesin kariyer kölesi olduğu bir dönemde sen kariyer peşinde değil de dinin peşinde koşuyorsan yaptığının önemi vardır. İşte gece kalkışı da herkes gibi olmamak herkesin yapmadığını yapabilmek anlamına geliyor.

Aslında Allah Teala geceyi dinlenme için yarattı fakat o zaman Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından gece uyanmalarını istedi ve bunun zor olacağını da buyurdu. Buradan hareketle zorlana zorlana çıkılan derecelerin ve makamlarını kalıcı olabileceğini öğreniyoruz. Bu durum hem dünyevi hem de uhrevi işler için geçerlidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile 21 sene boyunca zorlana zorlana İslam’ın temellerini attıktan sonra Mekke'yi fethedebildi. Yorulmaktan korkmayalım. Fakat şimdiki gençlik ne yazık ki kopya veya başka şekillerde geçtiği üniversite sonrasında hemen bir iş bulmayı, çok para kazanmayı, günün sadece birkaç saatini çalışarak geçirmeyi ve tüm bunlara rağmen zengin olmayı istiyor. Fakat dediğimiz üzere zorlamanın olduğu bir yerde başarı mümkündür. Allah Teâlâ Ankebût Suresi’nde, “Uğrumuzda cihat edenleri (çaba gösterenleri) yollarımıza iletiriz” buyuruyor.

Biz bu dünyaya dinlenmek için değil dinlenmek istediğimiz cennetin biletini almak için geldik. İslam yorulma dinidir. Yorula yorula bizde İslam'ın yüzü olacak. Zorluklar yaşadıkça bende sebat olacak ve artık zorluklar bana kolay gelecek. İşte “Şüphesiz her zorlukta bir kolaylık vardır.” ayetinin anlamı da tam olarak budur.

Başka biri nokta, şartlar ne kadar kötü olursa olsun Müslüman huzur bulabilir. O kadar zorluklarla baş başa kalan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bile gece kalkıp namaz kılıp Kur'an'ı tertil ile okuyarak huzur buldu. Demek ki biz de hangi zorluklara muhatap olursak olalım huzuru elde edebiliriz. Edemiyorsak nefis kontrolümüzde problem var demektir.

Son bir nokta, gündüz çok meşgul olacaksın, yorulacaksın. Onun için Kur'an'a ihtiyacı var. Kur'an'ı en iyi anlayacağın, onu en samimi duygularla okuyacağın vakit ise gece vaktidir. En iyi odaklanıp, en iyi anlayabileceğimiz vakti kollamamız gerektiğini de buradan çıkarıyoruz. Onun için hayat düsturumuzun şu olması gerekiyor: Gündüz iş, gece ibadet/Allah’la baş başa kalma.

Bundan sonra da Allah Teâlâ, bizleri O’na bağlayacak komutları bizlere söyleyecek. Bir sonraki derste nefis terbiyesine ve kulluk inşasına geçeceğiz.

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap