Sen De Değerini Merak Ediyor Musun?

Sen De Değerini Merak Ediyor Musun?

Şu muhteşem kâinatı ve kâinatta bulunan her şeyi yaratan Rabbimizdir. Allah Teâlâ’nın yarattıkları içerisinde de en üstün olan insandır. Nitekim Kur’an’ımızda insana dair şöyle buyrulmaktadır:

“And olsun ki biz, insanı en güzel biçimde yarattık.”[1] Ve Allah, göklerde ve yerde ne varsa her şeyi insanın hizmetine verdiğini haber vermektedir.[2]

               Bu uçsuz bucaksız kâinatta başıboş bırakılmadık. Gayesi olmayan, ne için nefes alıp verdiğini bilmez bir insan topluğu da değiliz. “Ben cinleri ve insanları ancak beni tanıyıp bana kulluk etsinler diye yarattım.”[3] ayet-i kerimesi bu gerçeği ortaya koymaktadır.

               Rabbimiz Âdem aleyhisselamdan son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar pek çok peygamber göndererek kulluk standartlarımızı ve hayatımızı nasıl tanzim etmemiz gerektiğini tüm ayrıntılarıyla bizlere bildirmiştir.

               Elhamdülillah Müslüman’ız! Her birimiz iman ediyoruz. Lakin imanımızın ispat istediğini de unutamayız, unutmamalıyız. Bugün mü’min olarak bizler, Allah ve Resûlü’nü çok sevdiğimizi iddia ediyoruz. Fakat bir nokta daha var ki asıl olan, bizi de Allah'ın sevmesidir. Peki, biz bu seviyeyi nasıl yakalayacağız?

               Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana (farzlara ilaveten işlediği) nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır, nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de (âdeta) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm, bana sığınırsa onu korurum.”[4]

               İmanın ispatı amellerimizdir. Niyet ve salih amel Rabbimizin sevgisini kazandırmaktadır. Allah’ın rızasını umarak yapılan her iş salih ameldir. Salih ameller, namaz ya da oruç ibadeti ile sınırlı değildir. Ana babaya itaat, bütün çeşitleriyle cihat, Allah için sevmek-buğz etmek, Kur’an tilaveti, insanlara karşı affedici olmak, doğruluk, yemek yedirmek, selamı yaymak vb. salih amellerin en belirgin örneklerindendir. Hayatını bu çerçevede tanzim eden kimse, Allah’ın yanında daha değerli olmaktadır. Peki, Allah’ın bizi salih amellerde istihdam etmesi için biz ne kadar heyecan taşıyıp bu yolda ne kadar gayret ediyoruz? Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir püf nokta öğretmektedir. Buyuruyor ki;

               “Allah’ın bu dinde diktiği fidanları hep bulunur. Onları kulluğunda kullanır.”[5]

               Seven ve seçen Rabbimizdir. Fakat biz kendimizi ne kadar sevdiriyoruz ki Allah bizi seçsin?

               Allah katındaki değerimizi öğrenmek ister miyiz?

               “Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”[6]

               O hâlde Allah’ın emir ve yasaklarının kendi hayatımızdaki değerine bakalım. Allah’ın farzlarını yerine getirmek ve haramlarından uzak durmak konusunda ne kadar titiz davranıyoruz? Bedenen ve zihin olarak neyle meşgulüz? Salih ameller mi yoksa tam tersi olarak malayani işler mi sarmış bizi? Rabbimizin bizleri nerede istihdam ettiğine yani nelerle meşgul olduğumuza dikkat edelim. Hangi işle meşgul olduğumuz, bize Rabbimizin nazarında ne kadar değerli olduğumuz noktasında ciddi ipuçları verecektir.

               Nelerle dertleniyoruz? Nelerden mutluluk duyuyoruz? Neler moralimizi bozuyor? Hedeflerimiz nelerdir? Ortaya koyduğumuz davranışlarımızın Kur’an ve Sünnet’e uygunluğu hangi ölçüde?

               Aile hayatımızda, internet kullanımımızdan takip ettiğimiz dizilere, akrabalık ilişkilerimizden alışverişlerimize kadar attığımız her adımda ve sergilediğimiz her davranışta okuyabiliriz kendimizi.

               Bir kul Rabbini seviyor ve sevgisini salih amellerle buluşturuyorsa Allah da o kulu seviyor demektir.

               Elbette kesin bir bilgimiz olmaz bu konuda ama büyük oranda Allah’ın hangi kulunu sevdiğini bilebiliriz. Hayatımıza dikkatlice bakalım! Rabbimiz bizi ne ile meşgul ediyor?

Allah bir kulu seviyorsa o kul:

1. Allah’ın sevdiğini sever, sevmediğini sevmez.

2. İbadetlerini zevk alarak yapar. Mesela; namaz onun için bir rahatlama zamanı olur.

3. Peygamber aleyhisselama uymakta titiz olur.

4. İlk Müslümanlar olarak ashab-ı kiramı sever.

5. Mü’minlere karşı merhametli, kâfirlere karşı şedit olur.

6. Kendisi için sevdiğini mü’min kardeşi için de sever.

7. Allah’ı çokça zikreder.

8. Dua etmekten lezzet alır.

9. Günahlar onu mahzun eder.

10. Allah için olduktan sonra veremeyeceği şey yoktur.

11. Dünyaya karşı zahid olur. (Malı mülkü olur ama onlara tapınmaz.)

12. Kadere razıdır.

13. Korku ile umut arasında dengede yaşar. [7]

               Buyrun, şimdi hep birlikte muhasebimizi yapalım. Allah bedenlerimizi nerede kullanıyor ve zihinlerimizi ne ile meşgul ediyor? Allah’ın bu dinde diktiği fidan neden olmayalım?

               Rabbimizin seçilmiş fidanları olmak için sevdamızı ortaya koyma zamanı şimdi!


[1] Tin Suresi, 4. ayet-i kerime

[2] Lokman Suresi, 20. ayet-i kerime

[3] Zâriyât Suresi, 56. ayet-i kerime

[4] Buhari, Rikak, 38

[5] İbni Mace, Mukaddime, 8

[6] Hucurat Suresi, 13. ayet-i kerime

[7] https://fetvameclisi.com/fetva-allahin-kulunu-sevdigini-kul-anlayabilir-mi-, Erişim Tarihi: 18.05.2020, Erişim Saati: 19.25

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap