Müzzemmil Suresi Tefsiri – 4. Ders

Salih Eğridere'nin 26.04.2021 tarihli "Yol Almak İsteyenler İçin Müzzemmil Suresi Tefsiri" dersinden alıntılanmıştır.

Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelen ilk emirlerinden bir tanesi gece uykusunu bölerek ibadet etmesine ilişkindi. Öyleyse bizim de Müslüman olduktan sonra ilk imtihanımız uyku imtihanıdır. Bundan feragat edip gece ibadet etmek gerekir. Genelleştirirsek, zevklerden taviz verilip Allah’ı razı edecek işlerin yapılması gerekir.

Normalde farz ve haramlarda direkt uygulama varken bunların haricindekilerde tederrüc (kademeli uygulama) vardır. Yani sindire sindire, alışa alışa uygulama söz konusudur. Fakat burada yani Müzzemmil’de kademe kademe bir uygulama yoktur. Allah Teala direkt “Kalk.” diyor. Buradan hareketle ilimde dahi kademe olduğunu fakat nefis terbiyesinde kademenin yerinin olmadığını, bu tür durumlarda sert yani sağlam başlangıçların gerektiğini görüyoruz. Bunu yapmadaki amaç, “Şehvetlerimizi ne kadar kontrol edebiliyoruz?” sorusunun cevabını almaktır.

Gündüz bir zorluğun içinde girecekler ancak gece rahatlarından feragat edebilirlerse gündüzken yaşayacakları zorlukların altından kalkabilirler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine vahiy indikten sonra rahat edemeyeceği, üzerinde tebliğ yükü olacağı için Allah Teala onu rahatını bozacak bir şey ile mükellef kıldı. Ayrıca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu ayetler indikten sonra bir daha Hira’ya çekilmedi. Bugün de bizim inzivâmız, insanların içindeyken, gece yaptığımız gece ibadeti ile olacak.

Rabbimiz en tatlı dakikalarımı zaman feragat etmemizi istiyor. Bunu yapmayan da cihad edemez zaten. Böyle bir adam, Allah Teala için iş yapamaz.

Seyyid Kutub der ki, "Sırf kendisi için yaşayan zevk içinde yaşayabilir ama küçük olarak yaşar ve küçük olarak ölür." Zira en büyük hayat Rasulullah’a sallallahu aleyhi ve sellem aitti ve O’nun hayatı da en sıkıntılı olan hayattı. Zira Allah katında ve hatta insan katında yücelmek sıkıntılar ile yoğrulmakla olur.

Şeyh Tarîfî der ki (Allah onu esaretten kurtarsın), “Allah, Peygamberine gece ibadetini emrettiyse, bu ibadetin lezzeti bambaşkadır. Kulun en büyük sebat gücü gece ibadetidir. Her peygambere risaleti ile bir ibadet emredildi. Peygamberler de ‘ıslah’ için gelirler. Islah zorlukları onarmak içindir. Zorluklar ise onarılmak için sebat ister. Sebat edecek kişi ise ibadetsiz sebat edemez. Bu şekilde sebat eden kişi ise zorlukları yenecektir.”

Önemli bir noktadır ki gece namazında dua ve zikir vardır. Bu ibadetin gece vaktinde olması onu farklı kılıyor. Zira,

  • Allah Teala semaya bu vakitte iner.
  • Bu vakitte insanlar gaflettedir.
  • Gece ibadetine kalkan Allah Teala ile buluşan nadir kişilerden olur.
  • Bu vakitte riya riski yoktur.
  • Sebat için en uygun vakit bu vaktidir.

0 Yorum

Bu içerik ile ilişkili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yap