Yazar: Salih Eğridere

Bu Sözler Gençlere

Bu öğütler, Allah’ın verdiği hikmetten dolayı yerli yerinde ve “Gençlere hangi öğütleri verelim?” sorusunun cevabını tam olarak karşılayacak öğütler veren Lokman aleyhisselamın öğütleridir.

Gençlerin Duası

Müslümanları zayıflatan parazit olmayacağız. Zira Ashâb-ı Kehf, -imanlarını korumak bir problem olduğu halde önemsiz mevzular yüzünden ihtilafa düşselerdi bugün Ashab-ı Kehf olmazlardı!

Kur'an Ne İçin Okunur?

Kur’an’ımız, Allah’ın kelamıdır. Vahiydir. Ağırdır. Sıradan bir kitap gibi okunamaz. Kültür edinmek için tekrarlanamaz. Ölülere gönderilsin diye değildir. Yaşayanları ikaz etmek içindir.